Mergecons Logo
Eğitimler
Eğitim Tarihleri  
Eğitim Kayıt  
Kurumsal Eğitimler  
Eğitmenler  
Referanslar  
İletişim  

Temel Java Eğitimi

Java Eğitimi Java Diline Giriş
Java Diline Giriş ve Geliştirme Platformu
Java’ nın doğuşu, tarihçesi ve gelişimi
Java dilini diğer dillerden ayıran özellikler
Java’ nın çalışma platformu ve çalıştırılabildiği platformlar
JDK (Java Development Kit), JVM (Java Virtual Machine)
Java ortamın kurulumu
Console ekranında örnek Java kodu derleme
Java versionlarının incelenmesi
Eclipse geliştirme ortamı
Örnek sınıf ve yapısı
Main metodu
Java Dilinin Özellikleri
Sınıf Kavramı
Döngüler (for, while, do-while, for-each)
Koşullar (if-else if-else, switch-case)
Temel Tipler
Metodlar
Diziler, çok boyutlu diziler ve dizi davranışları
Hata Yakalama (Exceptions), özel hata yakalama sınıfları
Temel tip çevrimleri
Nesneye Dayalı Programlama (Object Oriented Programing)
Nesne kavramı
Bellek kullanımı
Heap ve Stack Alanlar
Static nesneler
Static değişken ve metodların davranışları Erişim izinleri (public, private, protected vs.. erişimler)
final özelliği
Miras alma (Inheritance)
Interface
Abstraction
Constuctor
Polymorphism
Object Casting
Collection Framework
Dizilere göre farklılıkları ve avantajları
List, ArrayList
Map
Set
Compariable arayüzü
IO (Input Output)
Dosya operasyonları
Buffer kullanımı ve performans avantajları
Dosyalar ve dizinler üzerinde izinler
Stream
File sınıfı
Object serialization
Java’ da Veritabanı İşemleri
JDBC
Veritabanı Sürücüleri
INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT Operasyonları
Transaction yönetimi
Oracle ve MySQL veritabanı bağlantısı ile temel sorgular
Haberleşme Hizmetleri
Socket mimarileri
HTTP protokolü üzerinden iletişim
Java Mail
SMS servisleri ile iletişim
Diğer Konular
Annotation kullanımı
Annotation sorgulama
Generic tanımlar
Generic sınıflar
Generic lerin collection framework ile kullanımı
ENUM tanımlar
Reflection kullanımı


Yapılacak Örnek Uygulamalar
Konsol üzerinde üyelik sistemi
Üye email ve sms servisi
Web sitesinden bilgi çekme
Konsol üzerinde chat uygulaması

Eğitmen Şükrü ÇAKMAK

Duyuru ve İndirimler

8 ve üzeri eğitim grubu oluşturunlara özel %20 indirim yapılacaktır.

Aynı şirketten 3 ve üzeri katılımlara ekstra %10 indirim yapılacaktır.

Kurumsal eğitimler için taleplerinizi egitim@mergecons.com veya mergecons@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.İletişim
0 212 2729392 egitim@mergecons.com www.mergecons.com

 

Diğer Sayfalar
Java Kursu
Java Eğitimi
Site Haritası