Mergecons Logo
Eğitimler
Eğitim Tarihleri  
Eğitim Kayıt  
Kurumsal Eğitimler  
Eğitmenler  
Referanslar  
İletişim  

Spring Eğitimi

Jpa Eğitimi Maven
- Maven nedir?
- Maven Repository
- Plugins
- LifeCycles
- Transitive Dependencies
Spring Framework 4
- Spring'e giriş
- Spring Inversion Of Control And Dependency Injection
- Spring boot ile ornek proje olusturma
Bean konfigurasyonlari
- Java konfigurasyonu
- XML konfigurasyonu
- Annotationlarla konfigurasyon ve Autowiring
- Qualifiers
- Spring Profiles
- Spring anotasyonları (@ComponentScan, @Configuration, @EnableAutoConfiguration, @SpringBootApplication)
- Örnek uygulama
Spring Data & Hibernate
- Orm & Jpa & Hibernate & Spring Data nedir?
- Spring Data JPA
- Spring repositories
- JPA annotationları
- Iliskisel veri tasarimi
- Iliskiler (OneToMany, ManyToOne ManyToMany, OneToOne)
- Cascade stratejileri
- Lazy loading
- CRUD islemleri
- Transactionların Yönetimi
- Örnek Uygulama
Spring MVC
- Rest nedir?
- Spring ile Rest Servis gelistirme
- CRUD API
- Exception Handling & Controller Advices
- Spring Rest Template ile rest servislere erişim
- Örnek Uygulama
Aspect Oriented Programming
- Aspect
- Join point
- Advice nedir?
- Advice çeşitleri
- Pointcut
- Spring ile aspect oriented programlama

Task Execution and Scheduling

Spring Boot Actuator

Eğitmen Deniz Silahcılar

Duyuru ve İndirimler

8 ve üzeri eğitim grubu oluşturunlara özel %20 indirim yapılacaktır.

Aynı şirketten 3 ve üzeri katılımlara ekstra %10 indirim yapılacaktır.

Kurumsal eğitimler için taleplerinizi egitim@mergecons.com veya mergecons@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.İletişim
0 212 2729392 egitim@mergecons.com www.mergecons.com

 

Diğer Sayfalar
Java Kursu
Java Eğitimi
Site Haritası